CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Cennik obowiązuje od 01.09.2019.

DNI ROBOCZE

cennik1

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA

cennik2

Do każdego wejścia dodawane jest 10 minut gratis – czas na przebranie.

* - pierwsza liczba w tabeli oznacza liczbę osób dorosłych.

Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:

  • dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej;
  • emeryci i renciści powyżej 60 roku życia, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty;
  • kombatanci i weterani wojenni po okazaniu dokumentów uprawniających;
  • osoby powyżej 70 roku życia po okazaniu dowodu tożsamości;
  • osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości;
  • opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających opieki (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną);
  • zasłużony honorowy dawca krwi i dawca szpiku kostnego po okazaniu legitymacji wraz z dowodem tożsamości;
  • czynni ratownicy WOPR po okazaniu aktualnych uprawnień.

Z biletów rodzinnych mogą korzystać opiekunowie wraz z dziećmi do lat 14. Dzieci do 3 lat wstęp wolny.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia paska elektronicznego klient ponosi koszt w wysokości 50zł.

Promocje nie łączą się.

Elbląska Karta Dużej Rodziny – 50% rabatu od cen biletów normalnych i ulgowych.

BILETY GRUPOWE

powyżej 15 osób – każda osoba bilet ulgowy. 1 opiekun na 15 osób – gratis

 

INDYWIDULANA NAUKA PŁYWANIA

Indywidualna nauka pływania możliwa w dniach i godzinach uzgodnionych z kierownictwem obiektu.
Opłaty: bilet instruktorski - 15 zł/1 zajęcia plus wejście kursanta zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 KARNETY

Zachęcamy do zakupu karnetów, które mogą być realizowane zarówno w krytej pływalni, jak i w CRW Dolinka. W zależności od ceny zakupu, klient otrzymuje dodtakowy bonus - rabat w dodatkowej wartości doładowania. Abonament należy wykorzystać w okresie ważności karnetu. Jeśli środki nie zostaną wykorzystane, lecz klient przed upływem terminu ważności karnetu doładuje go nową kwotą, wówczas niewykorzystane środki przechodzą na kolejny okres.

Cena brutto

Kwota doładowania

Bonus

Okres ważności

50,00

55,00

10%

1 miesiąc

100,00

120,00

20%

3 miesiące

200,00

250,00

25%

3 miesiące

300,00

390,00

30%

6 miesięcy

500,00

700,00

40%

1 rok

1000,00

1500,00

50%

1 rok

Jednorazowa opłata za kartę - 15,00


Poznaj REGULAMIN KARNETÓW KOMPLEKSU OBIEKTÓW BASENOWYCH MOSiR.

Zachęcamy do bieżącego monitorowania stanu karnetu w Panelu Klienta. Więcej tutaj.

 

CENNIK DLA KLIENTÓW GRUPOWYCH

 BASEN SPORTOWY (do 8 osób na torze)

 

dorośli

dzieci

Wynajem torów dla elbląskich klubów pływackich na szkolenie dzieci i młodzieży

-

10 zł/h

14 zł/1,5h

Wynajem torów na cele sportowe i edukacyjne

dotyczy klubów sportowych realizujących szkolenie dzieci i młodzieży skierowane na osiągnięcie wyniku sportowego w takich dziedzinach jak np. pływanie, trójbój, triatlon, pięciobój oraz placówek oświatowych nie podlegających UM Elbląg

-

32 zł/h

50 zł/1,5h

Wynajem torów na szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego

32 zł/h

-

Wynajem torów na cele sportowo – rekreacyjne

Dotyczy klubów sportowych wykorzystujących tor na zajęcia w zakresie uzupełnienia szkolenia oraz stowarzyszeń nie prowadzących zajęć komercyjnych.

60 zł/h

35 zł/h

Wynajem torów na cele rekreacyjne i komercyjne:

pn.-pt                        6:00 – 8:00                                        

                                 8:00 – 15:00                                      

                               15:00 – 22:00                                    

sb-nd                        6:00 – 8:00                                        

                                 8:00 – 11:00                                      

                               11:00 – 22:00    

Dotyczy zakładów pracy i innych podmiotów.

Cele komercyjne - dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz stowarzyszeń i klubów sportowych prowadzących odpłatne zajęcia w zakresie nauki i doskonalenia pływania, fitness itp. (działalność komercyjna może być prowadzona jedynie po podpisaniu umowy).

61,50 zł/h

86,10 zł/h

92,25 zł/h

61,50 zł/h

86,10 zł/h

92,25 zł/h

 

 

 

36,90 zł/h

36,90 zł/h

49,20 zł/h

36,90 zł/h

36,90 zł/h

49,20 zł/h

 

 

 

Wynajem całego basenu sportowego                                                                                               500 zł/h    

                                                                                                                                                  5 000 zł/dzień

 

BASEN DO NAUKI PŁYWANIA (do 10 osób)

Wynajem basenu na cele edukacyjne (placówki oświatowe nie podlegające UM Elbląg):           31,98 zł/h

Wynajem basenu na cele rekreacyjne i komercyjne (inne podmioty):

pn.-pt                  6:00 – 8:00                                45,51 zł/h                  dopłata za każdą kolejną osobę – 4,55 zł/h

pn.-pt                  8:00 – 15:00                              51,66 zł/h                  dopłata za każdą kolejną osobę – 5,17 zł/h

pn.-pt                15:00 – 22:00                              56,58 zł/h                  dopłata za każdą kolejną osobę – 5,66 zł/h

sb-nd                   6:00 – 8:00                               45,51 zł/h                  dopłata za każdą kolejną osobę – 4,55 zł/h

sb-nd                   8:00 – 11:00                             51,66 zł/h                  dopłata za każdą kolejną osobę – 5,17 zł/h

sb-nd                  11:00 – 22:00                            56,58 zł/h                  dopłata za każdą kolejną osobę – 5,66 zł/h

 

Wynajem całego obiektu                                     1500 zł/h                  15 000 zł/dzień