Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

 

Obieg Basen sportowy Basen rekreacyjny
Ocena parametrów mikrobiologicznych :) :)
Ocena parametrów fizykochemicznych :) :)
Parametry odbiegające od wymagań
Podejmowane działania

 

          LEGENDA

:) - Woda spełnia wszystkie normy.

!     - Woda nie spełnia wszystkich norm, ale warunkowo jest dopuszczona do kąpieli.

:( - Woda nie spełnia norm, basen jest zamknięty.

 

 

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ocena 1ocena 2

 Monitoring stanu jakości wody prowadzony jest zgonie

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

(Dz.U. 2015 poz. 2016)